Meestal verandert een letselschade uw leven. Het gaat dan niet alleen om de schadeposten van de eerste jaren, maar vooral ook om de toekomstschade in beeld te brengen. Een beenbreuk of knieletsel kan de eerste jaren nog wel meevallen maar vooral op hogere leeftijd aanleiding geven tot vergrote slijtage en bijvoorbeeld artrose. Dan komen pas over tientallen jaren schadeposten naar voren die veelal nu worden vergeten. Het in beeld brengen van die schade vereist veel ervaring, medische kennis en rekenkundige vaardigheden. Daarom moet U Uw belangenbehartiger zorgvuldig kiezen.

Het opstellen van een schadestaat, het inventariseren en berekenen van schade nu en in de toekomst is ingewikkeld en arbeidsintensief. De meeste juristen proberen de schade taalkundig te omschrijven en dat gaat moeizaam. Daarom is het een groot voordeel dat ons bureau de schade van elk slachtoffer zelf kan berekenen en daardoor die schade ook voor de toekomst inzichtelijk kan maken. Daarmee is het ook mogelijk uw schade sneller en effectiever af te wikkelen omdat andere kantoren die werkzaamheden uitbesteden.

REKENKUNDIGE FACETTEN VAN HET RECHT

Mr R.M.W.H. Bedaux was naast advocaat ook tussendoor docent aan de Rijksuniversiteit Nijmegen en gaf aan advocaten les op het gebied van schadevergoedingsrecht. Ons bureau heeft eigen modellen ontwikkeld voor de berekening van toekomstschade, overlijdensschade en van verschenen schade, die zowel beter zijn dan de gebruikelijke modellen maar ook eenvoudiger toepasbaar. De verzekeringsmaatschappijen hanteren onnodig ingewikkelde en omvangrijke schadeberekeningen van wel 60 pagina's of meer. Wij hebben een eenvoudiger model ontwikkeld dat ook de verschillen in uitgangpunten voor de toekomst toont. Hierdoor zie je ook wat de verschillende aannames betekenen voor het uiteindelijke schadebedrag en daar gaat het toch uiteindelijk om.

Hieronder geven wij een schade rekenkundig weer in een grafiek. De groene lijn is Uw toekomstige vermogenspositie het ongeval weggedacht. De rode lijn is Uw vermogenspositie waarbij de effecten van het ongeval zijn meegerekend. Het verschil tussen de groene minus de rode lijn is Uw schade zowel verschenen als in de toekomst. U ziet dat de schade op het tijdstip van berekenen kan meevallen, maar vooral in de toekomst toeneemt.

Over de verschenen schade wordt rente berekend. De toekomstschade moet per jaar worden teruggerekend met een rentepercentage. Ook zal de inflatie de toekomstige schade verhogen. De meeste verzekeringsmaatschappijen gaan er van uit, dat het bedrag dat wordt uitgekeerd 6% zal opbrengen per jaar en trekken dus die denkbeeldige rente-opbrengst elk jaar van uw schade af. Dit percentage is natuurlijk niet reĂ«el. De opbrengst van de uitgekeerde schade zal hooguit 2% zijn. Indien de inflatie tegelijkertijd wordt meegerekend dan zijn er niet veel redenen om een denkbeeldige hoge rente-opbrengt voor de toekomst te hanteren, die Uw schade vermindert. Toch hanteren de verzekeringsmaatschappijen en vaak ook de rechters een zogenaamde rekenrente die Uw jaarschade vermindert . De meest gangbare berekening is een rente-opbrengst van 6% en een inflatie van 3%. Elk jaar in de toekomst wordt dan uw schade-uitkering met 6-3=3% verminderd. Dit is onbillijk omdat Uw schade in de toekomst nu juist vermeerdert. Ook is die berekening onjuist omdat inflatie en rente in de toekomst tegelijkertijd moeten worden gewogen. Dat maakt de schade-uitkomst iets hoger. De onderstaande grafiek geeft Uw schadeverloop beter weer dan dit verloop taalkundig kan worden aangeduid.